Bibliodrama

Bibliodrama is een spelende samenspraak met een begeleider en een groep van minimaal acht deelnemers over een gedeelte uit de bijbel. Door vragen vanuit de begeleider en onderlinge communicatie binnen de rollen van het verhaal, komen mensen door een verhaal uit de bijbel zodanig in beweging dat hun levens- en geloofservaring in contact komt met de ervaring die in het verhaal ligt opgesloten. Door deze verbinding te ervaren gaat er een helende of verhelderende werking uit voor het persoonlijk leven van de deelnemer.

 

Voor wie:

  • studentengroepen
  • groepen die naar verdieping zoeken in de betekenis van de bijbel voor het leven nu
  • (theologische) opleidingen/trainingen
  • Kerkelijke groepen (R.K., PKN, reformatorisch, evangelisch)

 

Hoe en wat:

  • Een dagdeel bibliodrama vraagt 2 ½ uur per keer
  • Bibliodrama kan eenmalig of in een serie van een afgesproken aantal dagdelen avonden worden verzorgd.

In 2012 heb ik de opleiding Bibliodrama gevolgd bij Bibliodrama, Werkgroep voor Opleiding en Spiritualiteit.

Ga naar website van de opleiding.

Supervisie en coaching bij werk en zingevingsvragen