Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van je professionele handelen binnen de context van je beroep. Het kan gericht zijn op begeleiding bij het uitvoeren van een specifieke taak, het verbeteren van communicatievaardigheden als ook het ondersteunen van startende professionals bij de uitvoering van hun beroepstaken.

Vragen waarmee je in coaching aan het werk kunt gaan:

  • ik wil mijn grenzen aan kunnen geven op mijn werk
  • hoe kan ik mijzelf meer laten zien op mijn werk?
  • ik wil effectiever communiceren met mijn medewerkers en/of collega’s
  • hoe kan ik sturing geven aan mijn leven in plaats van dat alles mij overkomt?
  • hoe breng ik balans tussen privé en werk?
  • op welke manier kan ik mijn werk beter uitvoeren

Een coaching traject start met het opstellen van een coachleervraag. Het traject bestaat uit 5 gesprekken. Na ieder gesprek wordt gezocht naar een concrete opdracht. Tijdens het vijfde gesprek is er een evaluatie, eventueel gezamenlijk met de werkgever als dat van te voren is afgesproken. Afhankelijk van verdere wensen en ontwikkeldoelen kan er voor een vervolgtraject gekozen worden.


Coaching is unlocking people’s potential to maximize their own performance (J. Whitmore)


Video Interactie Begeleiding

Bij Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt aan de hand van ingebrachte video-beelden vanuit de eigen werksituatie (hulpverleningsgesprek, (team)overleg, situatie als werker met jeugdigen in een groep, overleg met collega’s) vanuit een leervraag gezamenlijk gezocht naar ontwikkelpunten. Deze worden ‘geoefend’ in een volgende situatie  en opnieuw in beeld gebracht. Methodisch uitgangspunt is het model van de ‘basiscommunicatie’.

Een VIB-traject bestaat uit 5 bijeenkomsten; tijdens iedere bijeenkomst worden ingebrachte beelden geanalyseerd.

Sinds maart 2014 ben ik geregistreerd als Video-interactiebegeleider bij de AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbegeleiding).
Website: www.aitnl.org

Supervisie en coaching bij werk en zingevingsvragen