Intervisie

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij je als professional met elkaar meedenkt over vragen die je tegenkomt in je werksituatie. Dit meedenken gebeurt door het stellen van helpende vragen aan elkaar aan de hand van een intervisiemethode. Zo krijg je meer zicht op het ingebrachte probleem en op de wijze waarop je een nieuw of ander handelingsperspectief krijgt.

Als begeleider zoek ik een methodiek die aansluit bij de vragen en faciliteer en bewaak ik het groepsproces. Veiligheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Supervisie en coaching bij werk en zingevingsvragen