Kennismaken

Ik ben Aukje Verwijs, gehuwd, heb drie volwassen kinderen en drie kleinkinderen. Sinds 2017 woon ik in Amsterdam.
Na mijn opleiding Kinderverzorging en Opvoeding aan de Kohnstamm Academie in Amsterdam ben ik op allerlei manieren betrokken (geweest) bij ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Momenteel ben ik werkzaam als supervisor en stagedocent Pedagogiek bij de Hogeschool Inholland in Amsterdam. Daarnaast begeleid ik modules ‘persoonlijke ontwikkeling’ en intervisie bij de opleiding POH-Somatiek van de Inholland Academy.
In juni 2007 heb ik de opleiding supervisiekunde afgerond en ben geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches. Ik heb ervaring met de (leer)begeleiding en coaching van professionals binnen het maatschappelijk werk, onderwijs, de jeugdhulpverlening, geestelijke begeleiding, gezondheidszorg, alsmede hbo-studenten.

April 2019 ben ik gestart met de opleiding ‘Begeleiding bij werkstress en burn-out” van het Europees Instituut De Baak.

De achtergrondfoto bij de uitspraak ‘het meest persoonlijke is het meest universele’ is een stenen vloer. Deze foto vertelt iets van het leven zoals ik het ervaar: de weerspiegeling van het water doet de kleur en lijnen oplichten. Zo wil ik graag in gesprekken met de ander stilstaan bij wat er gaande is. Het water staat symbool voor helderheid en verfrissing; het licht symbool voor een ander perspectief of nieuw paradigma. De kleur voor het zichtbaar worden van talenten en kwaliteiten. Het boeit en raakt mij wat mensen ten diepste bezig houdt, het meest persoonlijke, het zoeken naar zin, het ontdekken van zichzelf en zijn of haar eigen (levens)verhaal.
Mijn stijl kenmerkt zich door rust, het stellen van vragen, onderzoeken en spiegelen; ik ben kritisch, realistisch, open en betrokken. Door te luisteren, te ordenen en te zoeken naar een kern ontstaat er bewustwording en inzicht. Van daaruit zoek ik samen met de supervisant of coachee naar nieuwe mogelijkheden binnen de (leer)vragen die zich voordoen.
Supervisie en coaching bij werk en zingevingsvragen