Intervisie: meedenken met de ander

Intervisie: meedenken met de ander

Collegiale ondersteuning bij de reflectie op en advisering van praktische en persoonlijke werkvragen