Supervisie

In supervisie leer je om naar jezelf te kijken in je werksituatie. Het is een methodische vorm van begeleid leren waarbij je gestimuleerd wordt, om door middel van reflecteren te werken aan leervragen die voortkomen uit je persoonlijk en professioneel functioneren in de praktijk. Naast het inzicht krijgen over je eigen manier van werken en je eigen persoon, krijg je gaandeweg in het supervisieproces instrumenten aangereikt om zelfstandig te leren van je werkervaringen.

Vragen waarmee je in supervisie aan het werk kunt zijn:

  • wat maakt dat ik zo gedreven ben in mijn werk?
  • ik loop steeds opnieuw vast in mijn werk, wat is er gaande?
  • ik wil leren om mijn medewerkers te begrijpen
  • ik heb vaak conflicten met mijn leidinggevende of collega’s en wil daarmee leren omgaan
  • ik wil meer uit de verf komen in mijn baan
  • ik wil met meer enthousiasme mijn werk blijven doen
  • ik wil graag in harmonie met mezelf mijn werk (blijven) aanpakken
  • ik wil groeien in de uitvoering van mijn baan

Een supervisietraject is een doorgaand leerproces en bestaat uit 10 tot 15 zittingen.
Uitgangspunt van de zitting is een concrete werkervaring die van te voren schriftelijk wordt ingebracht. Hierop wordt reflecterend teruggekeken, met het doel tot inzichten of conclusies over jezelf en over je handelen te komen die je vervolgens vertaalt naar praktische toepassingen in je werk en dat wat jij daarin wilt ontwikkelen.

Supervisie kan onderdeel zijn van de herregistratie als jeugdzorgwerker of als zelfstandig gevestigd maatschappelijk werker.

Sinds 2007 ben ik geregistreerd supervisor bij de LVSC : www.lvsc.eu
Registratienr.: S12152 H2

Supervisie en coaching bij werk en zingevingsvragen