Workshops, trainingen en lezingen

Worshop morele jamsessie

Bij deze workshop leer je aan de hand van systematische reflectie op een speelse manier afstemmen op jezelf en op degenen aan wie zorg wordt verleend. De spelvorm is ontwikkeld door Jeugdhulp Friesland en is bedoeld om te ondersteunen bij en het verhelderen van morele vragen en goede oordeelsvorming.

Trainingen voor vrijwilligers over mentoraat, coaching en coachingsvaardigheden

Training ‘Houd me Vast’: acht bijeenkomsten voor (echt)paren naar aanleiding van het boek van Dr. Sue Johnson over het ontwikkelen van een hechte(re) en veilige relatie

Lezingen over onderwerpen als:

  • identiteit en geloof
  • je identiteit als vrouw
  • tevoorzijn komen: ‘worden wie je bent’
  • omgaan met angst
  • lijden (vanuit het boek Job)
  • het dertigersdilemma
  • de kracht van kwetsbaarheid
  • gelukkig ouder worden
  • je geloof integreren in leven en werk
  • positief opvoeden

Supervisie en coaching bij werk en zingevingsvragen